УКР

Умови угоди

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ця Угода користувача (далі Угода) регулює відносини між SIAM MARO CO.LTD з одного боку та Користувачем сайту SVOI.TRAVEL (далі Сайт) з іншого.
SIAM MARO CO.LTD (Ratsada, 125/360 Pracha-Uthit 5 Rd, Ratsada, Mueang Phuket District, Phuket 83000, Таїланд, ліцензія 0835565024920), пропонує будь-якій фізичній особі, далі ( Оферту).
Оферта є громадською та її умови однакові всім споживачів.
Договір укладається шляхом акцепту оферти. Акцептом оферти є визнана укладенням Договору повна та беззастережна згода Туриста з умовами Оферти шляхом заповнення Замовлення онлайн відповідно до вимог цієї Оферти або підписання Замовлення в офісі Турагента.
Повним та беззастережним акцептом оферти є здійснення Туристом дій щодо виконання зазначених у оферті умов договору, у тому числі вчинення повної або часткової оплати за договором.
Оферта може бути відкликана Турагентом будь-якої миті до її прийняття.
 
1.ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Турагент - SIAM MARO CO.LTD (SVOI.TRAVEL) суб'єкт підприємницької діяльності, який реалізує туристичний продукт на території Таїланду та має право на провадження турагентської діяльності відповідно до чинного законодавства Таїланду.
1.2. Турист — фізична особа, яка забронювала Туристичний продукт через Ресурс SVOI.TRAVEL або за телефоном та здійснила оплату заброньованого Туристичного продукту. Акцептант цієї Публічної оферти, будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Турагентом, у тому числі бронювати або купувати туристичні послуги, або зазначену як одержувача послуги, або іншим чином користуватися послугами, придбаними у Турагента, виключно для особистих, домашніх та інших потреб, не пов'язаних із провадженням підприємницької діяльності.
1.3. Туроператор — юридична особа, яка формує та надає Туристичний продукт, від імені, за дорученням та на умовах якого Турагент реалізує Туристичний продукт.
1.4. Ресурс Туроператора - сайт Туроператора, доступний за адресою: SVOI.TRAVEL, де розміщена інформація про туристичні продукти, які Туроператор пропонує для реалізації Туристам.
1.5. Туристичний продукт — розроблений комплекс туристичних послуг, у тому числі Тур, який Туроператор пропонує для реалізації Туристам на умовах, зазначених у цьому Договорі та Додатках до Договору. Туристичний продукт на запит — комплекс туристичних послуг без зазначення точних дат проведення, вартість якого залежить від кількості туристів та інших умов. Вартість такого продукту формується Турагентом після отримання заявки Туриста.
1.6.Тур - туристична поїздка по певному маршруту в конкретні терміни, в якій визначено комплекс туристичних послуг.
1.7. Додаток до Договору – сторінка на Ресурсі Туроператора, де міститься опис (програма) конкретного Туристичного продукту та суттєві умови реалізації Туристичного продукту Туристу.
1.8. Форма замовлення — додаткове вікно з відкритими для заповнення полями, яке з'являється в Додатку до Договору при замовленні Туристом вибраного Туристичного продукту на Ресурсі Туроператора.
1.9. Система онлайн-бронювання — програмний комплекс, система обробки замовлень, до якої надходять дані з Ресурсу Туроператора та в якій здійснюється взаємодія між Турагентом та Туроператором з обробки Замовлень Туристів, отриманих через Форму замовлення.
 
2. ПРЕДМЕТ
2.1. Турагент зобов'язується від імені Туроператора забезпечити надання Туристу комплексу туристичних послуг (туристичний продукт) згідно з Заявкою Туриста, оформленою на Сайті SVOI.TRAVEL (далі — Замовлення) та підтвердженою Турагентом, а Турист зобов'язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити їх.
2.2. Турист зобов'язується виконувати зобов'язання, що покладають на нього Договір та відповідний Додаток до Договору, а також організаційні правила відповідного туру.
2.3. Скрізь, де за текстом договору зазначені обов'язки Туриста, маються на увазі також обов'язки третіх осіб, на користь яких діє Турист, супроводжуючі його (супроводжувані ним) особи, зокрема неповнолітні (далі – туристи чи учасники поїздки).
2.4. Турист передає Турагенту кошти, надає відомості та документи, необхідні надання послуг.
2.5. Опис (програма), суттєві умови реалізації конкретного туристичного продукту вказані у відповідних додатках до Договору, у тому числі:
2.5.1. період (дати початку та закінчення) надання туристичного продукту або терміни (тривалість) надання послуг для туристичних продуктів на запит (без запланованих дат);
2.5.2. час та місце відправлення та повернення (у разі забезпечення перевезенням)
2.5.3. характеристика, категорія місць розміщення (у разі розміщення);
2.5.4. відомості про харчування (при забезпеченні харчуванням)
2.5.5. види екскурсійного обслуговування та інші послуги, що включені у вартість Туристичного продукту (у разі забезпечення);
2.5.6. вартість туристичного продукту;
2.5.7. інші умови, що стосуються реалізації конкретного туристичного продукту;
2.5.8. інформація про страхування.
 
3. ЗАМОВЛЕННЯ І БРОНЮВАННЯ
3.1. Турист здійснює замовлення Туристичного продукту шляхом заповнення Форми замовлення, яка з'являється у відповідному Додатку до Договору під час здійснення замовлення вибраного Туристичного продукту.
3.2. Після оформлення Користувачем замовлення через Форму замовлення вона підлягає обробці Турагентом. За результатами обробки користувачеві надсилається підтвердження Форми замовлення у вигляді електронного листа (уточнення деталей замовлення, індивідуальна програма, інвойс, реквізити для оплати) або відмова у підтвердженні замовлення. У разі неможливості підтвердження заявки Турагент має право поставити користувача до листа очікування.
3.3. Підтверджуючи заявку, Турагент пропонує користувачеві на вибір зручний для нього варіант оплати вартості Туристичного продукту, який спрямовується на зареєстровану в системі on-line бронювання електронну адресу користувача.
3.4. Відмова туриста від замовленого туристичного продукту можлива до здійснення оплати замовленого туристичного продукту.
3.5. Турагент здійснює бронювання замовленого Туристом Туристичного продукту після оплати Туристом не менше 50% вартості замовленого Туристичного продукту протягом 1 (одного) робочого дня з дати надходження коштів на розрахунковий рахунок Турагента.
3.6. Відмова Туриста від заброньованого Туристичного продукту на початок споживання Туристичного продукту можливе лише за умов цієї Публічної оферти.
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Турагент зобов'язується:
4.1.1. Забезпечити надання послуг у повному обсязі та у строки, обумовлені цим Договором;
4.1.2. Надавати Туристу інформацію про організацію тур; права, обов'язки та правила поведінки Туриста, умови страхування, порядок відшкодування заподіяних збитків, умови відмови від послуг та іншу інформацію;
 
4.2. Турагент має право:
4.2.1. Отримати від Туриста персональні дані, необхідні для реалізації туру, в повному обсязі: ПІБ, дату народження, ІПН кожного туриста;
4.2.2. Не страхувати туристів, які не надали особисті дані: ІПН / номер паспорта або дату народження;
4.2.3. Змінювати послідовність екскурсійно-культурних заходів у Туристичних продуктах без зменшення кількості днів та екскурсій;
4.2.4. Змінювати вид транспортного обслуговування/готелю рівної категорії в Туристичних продуктах без попередження Туриста;
4.2.5. Зняти туриста із програми, якщо той з'явився на посадку в автобус у стані алкогольного сп'яніння.
4.2.6. Відмовитися від виконання умов цієї Публічної оферти та повернути суму внесеної Туристом оплати у разі:
а) виникнення форс-мажорних обставин, за яких надання послуг неможливе;
б) невиконання Туристом умов, зумовлених п.4.3.1. та 4.3.2.;
в) недоукомплектації групи до необхідних для поїздки обсягів, при цьому обов'язково сповістити Туриста про це електронною поштою або телефоном не менше ніж за 3 дні до від'їзду для турів тривалістю від 2 днів у разі, якщо туристи добираються до місця збору групи поїздом, не менш як за 2 дні для автобусних турів турів тривалістю від 2 днів, не менш як за 18 годин до початку туру для одноденних турів та екскурсій.
 
4.3. Турист зобов'язується:
4.3.1. Надати Турагенту необхідні для бронювання та реалізації Туру інформацію та документи: ПІБ, дату народження, ІПН, серію та номер паспорта всіх учасників Туру, для яких Турист забронював Тур;
4.3.2. Сплатити вартість Тура у строки, обумовлені у п. 5 цього Договору;
4.3.3. Дотримуватись правил поведінки та вимог щодо збереження об'єктів культури та природи, дотримуватись чистоти навколишнього середовища, дотримуватись правил громадського порядку, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.
 
5. ВАРТІСТЬ ТУРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
5.1. Вартість туристичного продукту вказується в конкретному Додатку до Договору. Для Туристичних продуктів на запит, після отримання Заявки Туриста Турагент формує остаточну вартість Туристичного продукту, на підставі наданої Туристом інформації та повідомляє про неї Туриста електронною поштою.
5.2. Турист має право здійснити оплату Туру будь-яким із способів, запропонованих Турагентом.
5.3. Платіж вважається досконалим Туристом у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку чи платіжної системи Турагента.
5.4. Передплата по Туру має бути внесена протягом 3 робочих днів. Відсутність передоплати по Туру на рахунку Турагента після закінчення зазначеного терміну дає право Турагенту анулювати Замовлення Туриста.
5.5. Повна оплата по туру повинна бути внесена не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати початку туру. Несплата або неповна оплата Тура в обумовлені терміни розглядається як відмова від Тура з боку Туриста, внаслідок чого Турагент залишає за собою право анулювати бронювання послуг з туру з утриманням внесених коштів (згідно з пунктом 6.1 цієї Оферти).
5.6. Розрахунки між Туристом та Турагентом здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
5.7. банківські комісії. Банки можуть стягувати комісію за перерахування чи отримання коштів із картки чи рахунки. При перерахуванні (прийому) коштів Турагент оплачує тільки комісію, яку стягує банк Турагента. Комісії, що стягує банк Туриста, оплачує Турист.
 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі розірвання Договору з ініціативи Туриста до початку надання Туристичних послуг Туристу повертається внесена сума з утриманням штрафних санкцій:
період до 16 днів до початку туру - утримується 10% вартості туру,


від 15 до 11 днів до початку туру - утримується 25% вартості туру,


від 10 до 8 днів до початку туру - утримується 50% вартості туру,


від 7 - 5 днів до початку туру - утримується 75% вартості туру,


менше 4 днів до початку туру - утримується 100% вартості туру.


6.2. Про претензії на якість обслуговування, факт ненадання туристичних послуг, Турист зобов'язаний проінформувати сторону, що приймає (представника Турагента) за місцем надання послуг. Претензія туриста має бути зафіксована в письмовій формі, засвідчена підписом офіційного представника приймаючої сторони (представника Турагента) та представлена на розгляд Турагента з усіма підтверджуючими документами / фотографіями, у строк не пізніше ніж через 14 днів з дати повернення з поїздки.
 
7. ТЕРМІН ДІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ І ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1.Цей Публічний договір набирає чинності з дати його розміщення на Ресурсі Туроператора та діє безстроково. Положення цього пункту поширюються на доповнення (зміни) до цієї оферти.
7.2. Дія оферти припиняється виконанням Сторонами своїх зобов'язань відповідно до її умов або за взаємною згодою Сторін.
7.3. Турист підтверджує свою згоду на участь у програмах лояльності, що проводяться Турагентом та Туроператором і надає право Турагенту та Туроператору з цією метою використовувати персональні дані Туриста, зазначені при купівлі Туру.
7.4. Акцептуючи цю оферту, Турист підтверджує, що діє добровільно, за своєю волею, він має повноваження на підписання договору від імені всіх осіб, які разом з Туристом користуватимуться послугою і що вони, які йдуть з ним, ознайомлені з усією інформацією. Також він підтверджує, що на момент покупки Туристом Тура його вік був понад 18 років.
 
8. УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Предмет згоди
8.1. Ця угода про конфіденційність (далі – «Угода») є складовою та невід'ємною частиною Публічної оферти, встановлює порядок обробки, у тому числі збирання, отримання, систематизацію, накопичення, уточнення (оновлення, зміна), зберігання, використання, розкриття, передачу іншим особам, знищення персональних даних Туриста, які ФОП Павлик І.В., що діє за дорученням та на користь ТОВ “Меджик Тревел” (далі сторона Угоди – «Турагент») отримує від Туристів за цим ПУБЛІЧНИМ ДОГОВОРОМ (далі – «Договір»).
8.2. Для того, щоб Турист отримав одну або кілька Туристичних послуг, зокрема, але не виключно: послуг згідно з Договором, він зобов'язаний висловити повну згоду з умовами Угоди. Факт акцепту Оферти означає повну його згоду з умовами Угоди.
8.3. Турист не має права користуватися послугами Турагента, якщо він не погоджується з умовами Угоди, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди з Турагентом.
8.4. Турист дає свою однозначну згоду з умовами Угоди, та надає Турагенту право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані Туриста та/або уповноважених осіб на умовах Угоди та Договору, у тому числі з метою отримання Туристом рекламних повідомлень про Туристичні продукти, які реалізуються Турагентом.
8.5. Внесення змін до угоди про конфіденційність
8.5.1. Турагент може змінити умови Угоди. Будь ласка, періодично переглядайте умови Оферти та Угоди.
8.5.2. Усі зміни до Угоди набирають чинності з моменту їх опублікування. Акцептуючи Оферту, Турист підтверджує однозначну згоду з новими умовами Угоди у редакції, що діє на момент акцепту.
8.5.3. Турагент не несе відповідальності за збитки або збитки, завдані Туристом або третіми особами внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння умов Угоди, інструкцій або вказівок щодо порядку використання Ресурсу Туроператора щодо порядку розміщення даних та інших питань.
8.6. Додаткові умови
8.6.1. У випадку, якщо будь-яке положення Угоди, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, що не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконане, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим тією мірою, якою це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.
8.6.2. Угода поширюється на Туриста з моменту акцепту Туристом Оферти та діє доти, доки зберігається будь-яка інформація про Туриста, у тому числі персональні дані.

logo